Regionalne Badanie Rynku Pracy Regionalne Badanie Rynku Pracy Unie Europejska
Regionalne Badanie Rynku Pracy Regionalne Badanie Rynku Pracy

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kontynuuje badania
z zakresu rynku pracy obejmujące okres 2008 - 2010 współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w dwóch obszarach terytorialnych:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ogłoszenia o przetargach
aktualne zakończone
 
partnerzy
darr s.a. gig dciz
 
instytucja wdrażająca
DWUP
 
Galeria
 
Europejski Fundusz Społeczny to "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (amployability), warunków dla przedsiębiorczości i wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie"